II Tydzień Atomowy za nami !

W Centrum Nauki „Cordis” w Świdwinie, w dniach 26 lutego – 1 marca, odbywały się warsztaty i wykłady dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, z terenu Powiatu  Świdwińskiego. W ramach II Tygodnia Atomowego pod nazwą  „Eksperymenty Marii Skłodowskiej – Curie”,  młodzi ludzie, mieli doskonałą okazję do prowadzenia eksperymentów związanych ze zjawiskiem promieniotwórczości.

Celem przeprowadzonych zajęć było przedstawienie uczestnikom, szeregu badań fizykochemicznych, jakie muszą wykonać pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, przed przystąpieniem do cementowania ciekłych odpadów promieniotwórczych.

Uczestnicy warsztatów, w sposób praktyczny, mieli okazję sprawdzić jak przy wykorzystaniu osłon, z różnorodnych materiałów, osłabić działanie promieniowania jonizującego. Ćwiczenia dały okazję sprawdzenia skuteczności osłon z płytek miedzianych, stalowych a także wykonanych z innych stopów metali. Do dokonania pomiarów w tych eksperymentach, zostały wykorzystane radiometry.

Zajęcia dla młodzieży przygotowali oraz poprowadzili eksperci: Dorota Gajda oraz Marek Pruszyński. W ciągu 5 dni, udział w zajęciach wzięło ok. 700 uczniów
z następujących szkół Powiatu Świdwińskiego:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie – Zdroju
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Oparznie
  • Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie
  • Zespół Szkół w Świdwinie
  • Zespół Szkół w Połczynie – Zdroju.

W ramach odbywających się wydarzeń, w dniu 29 lutego, odbyło się także spotkanie popularno – naukowe dla wszystkich chętnych i zainteresowanych mieszkańców.

Podczas spotkania, wykład pod tytułem „O promieniowaniu” wygłosiła DOROTA GAJDA – wieloletni pracownik Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, gdzie wyspecjalizowała się w procesach odzyskiwania uranu z surowców mineralnych. W latach późniejszych pracowała w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych jako specjalista ds. wypalonego paliwa jądrowego. Obecnie pracuje w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii, gdzie bada wpływ promieniowania jonizującego ma materiały i materię ożywioną.

Drugi wykład zatytułowany   „Medycyna nuklearna, jej rozwój oraz wyzwania dla Polski”,  poprowadził dr hab. MAREK PRUSZYŃSKI – wieloletni pracownik Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych, specjalizujący się w medycynie nuklearnej, a dokładniej celowanej terapii nowotworowej. Jego specjalnością jest znakowanie radioizotopami przeciwciał, które można zastosować do walki z nowotworami.    

Partnerem i współorganizatorem II Tygodnia Atomowego w Świdwinie
był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć oraz wykładów. Z niecierpliwością czekamy na III Tydzień Atomowy w Świdwinie !

Więcej informacji o działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku znajdziecie Państwo pod adresem: ZUOP (www.gov.pl)K. Lisowska                                        

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zobacz Więcej