SOWA

Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.

Stworzenie „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.
Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych małych centrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych.
Jednym z pierwszych beneficjentów inicjatywy SOWA stało się świdwińskie Centrum Nauk Cordis im. Rudolfa Virchowa, w którym od kwietnia 2022 roku funkcjonuje wystawa i majsternia.
Celem projektu jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi. Wpłyną one w istotny sposób na rozwinięcie się środowiska uczenia się dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększą zasoby kształtujące ich kapitał naukowy.
SOWA z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania nauką i zmotywuje do wyboru ścieżki edukacyjnej a nawet kariery naukowej. Pozwoli zrozumieć, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata. Pomoże rozwijać poczucie sprawczości, wzmocni wiarę w siebie, rozbudzi kreatywność i zmieni postawę z biernej na aktywną